Din ciocnirea a două pietre se naşte o scânteie de lumină.

EILEEN BART